PROHABITATGE SOM LLAR

https://www.barcelona.cat/barcelonainclusiva/ca/fitxa_associacio_prohabitatge_442.html

ProHabitatge és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1999. El seu objectiu principal és acompanyar
processos d’apoderament i inclusió residencial de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social, en
especial aquelles degudes a raons de gènere. I ho fa des de la perspectiva feminista i de garantia de drets,
considerant l’habitatge com a ancoratge dels processos de recuperació personal, familiar, ciutadana i comunitària.
Busquem esdevenir un referent com a model d’acompanyament integral en la inclusió residencial i de promoció de les
competències i l’autonomia de les persones. En aquest sentit, l’entitat disposa de programes d’inclusió residencial
propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a l’habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen
d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.