Associació Joves Africans a Catalunya

https://www.instagram.com/ajac_africat/

QUI SOM
Som l’Associació de Joves Africans de Catalunya, un grup de joves afrodescendents
que han estat residents de Catalunya des de la infància, amb arrels africanes de
diferents països i ètnies. La nostra seu es troba al Carrer Verge del Carme, 8, 17800
Olot, Girona.
La nostra motivació és formar-nos per tal de recopilar tots els recursos que Catalunya
ens ha ofert, amb l’objectiu d’aprofitar-los i ajudar els nostres països d’origen.
En aquest context, neix l’AJAC, una associació que pretén connectar aquestes eines i
coneixements que se’ns ofereixen, amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat de
vida d’aquells joves que no han tingut la sort de viure aquesta oportunitat.
Hem après, escoltat i pres inspiració de totes aquelles persones i entitats que
consideràvem que podien ser models a seguir, amb un èmfasi especial en el model de
la Cooperativa la Fageda, al poble de Sant Pau, Girona.
Motivacions
L’objectiu és actuar com a pont directe entre joves afrodescendents educats a Europa i
la joventut d’Àfrica, amb la finalitat de cooperar junts i millorar el desenvolupament
socioeconòmic dels nostres països d’origen. La nostra meta és crear una comunitat
d’afrodescendents arreu d’Europa i una xarxa de col·laboració amb joves africans
mitjançant projectes de cooperació i desenvolupament territorial.
Els projectes proposats estan destinats a persones en risc d’exclusió social, dones i la
joventut d’Àfrica. Aquests projectes tenen com a objectiu generar oportunitats d’ocupació
i propostes educatives, amb la finalitat de prevenir o dissuadir els joves d’emprendre el
viatge clandestí cap a Europa, amb tots els riscos inherents al procés i a l’adaptació
posterior al país receptor.

Objectius
Els objectius de l’associació són els següents:
• Promoure un espai liderat per joves afrodescendents o persones d’origen africà
que impulsen projectes de codesenvolupament als seus països d’origen. Això
inclou projectes d’interculturalitat, integració, cohesió i descolonització.
• Contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels països d’origen mitjançant
projectes de cooperació al desenvolupament. Per exemple, projectes que
milloren les perspectives d’ocupació dels joves i persones amb necessitats
específiques. Aquests projectes tenen com a objectiu abordar les causes
profundes de la migració mentre es redueix el nombre de migracions irregulars i
clandestines des dels països africans cap a Europa.
• Fomentar l’Economia Social i Solidària (ESS) en diferents països africans on
l’associació participa en projectes de cooperació internacional.
• Crear una xarxa d’organitzacions i joves africans que esdevingui un espai de
coordinació per a accions i projectes relacionats amb la cooperació internacional,
la sensibilització i la defensa política.
• Promoure una perspectiva antiracista i feminista entre la ciutadania, mitjançant
dinàmiques, facilitacions i iniciatives de sensibilització, incloent aspectes
relacionats amb la justícia global.