Associació Àgora

http://www.edaverneda.org/edaverneda8/ca/

L’eina bàsica per la representació de l’escola i per la participació són les associacions de persones participants, Àgora i Heura, aquesta específicament de dones. Les associacions de participants formen part integral del Projecte educatiu de l’Escola i son els seus portaveus.

Des de les associacions s’està treballant per aconseguir:
Fomentar el desenvolupament integral de totes les persones.
Afavorir la presa de consciència crítica de tots i totes.
Potenciar la participació en les activitats per afavorir la incidència en el propi entorn (barri, comunitat, treball,…) perquè a través de la participació comunitària s’incideix progressivament en el procés de transformació social.
Desenvolupar els mecanismes d’autoevaluació, d’autoestima i d’autodefensa personal en front dels aspectes de dominació.
Generar la participació de les persones participants en la gestió i organització del propi procés formatiu a partir d’una pedagogia activa i renovadora.
Conjugar la relació interpersonal amb l’aprenentatge.
Desenvolupar l’adquisició de tècniques, actituds, capacitats i hàbits per un procés continuat de formació i autoaprenentatge.
Fomentar el desenvolupament de la capacitat de comunicar-se.
Potenciar els coneixements adquirits de les persones adultes per la seva participació i col.laboració en la formació d’altres persones.
Potenciar el reconeixement cultural, social i ideològic dels sectors oprimits per incidir contra la desigualtat de tot tipus: social, cultural, sexual, etc.

ÀGORA
Àgora neix en el context de l’Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí amb la intenció de servir com instrument de participació i difusió cultural més enllà de l’educació reglada. L’associació de persones participants Àgora té un àmbit d’actuació que comprèn tot el barri de La Verneda.

Fou constituïda amb l’objectiu de possibilita que les persones adultes puguin adquirir la capacitat i la iniciativa de gestió; per tant, té la funció, per una banda, de reforçar totes les activitats de formació reglada que ofereix l’Escola en la que col.laboren moltes persones de l’associació, i per altra banda, d’oferir a tot el barri un ampli ventall d’activitats culturales i educatives.

Actualment l’associació compta amb 466. Els requisits que es demanen per fer-se soci o sòcia no és altre que voler-ho ser.

Com a associació, Àgora vol ser un espai obert a tots sense cap tipus de discriminació per tal de potenciar la igualtat. En aquest sentit, la gratuïtat és un dels principis bàsics i fonamentals, oferint l’oportunitat de participació gratuïta tant en cursos i tallers como en sortides, activitats culturals, etc.