ASSOCIACIÓ ADRIANENCA VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL

https://protecciociviladrianenca.my.canva.site/

La finalitat social és la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil als
municipis de Sant Adrià de Besòs. L’AVPC és una organització de carácter humanitari i altruista, sense ànim de lucre, amb finalitat de canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció civil.