Amics de la UNESCO Barcelona

https://aubcn.cat/

Amics de la UNESCO Barcelona (AUB) treballa, en línia amb la declaració fundacional de la UNESCO, per promoure la justícia, la llibertat i la pau al món. De la mateixa manera que la UNESCO ho fa promovent la cooperació entre les nacions, AUB ho fa a còpia de promoure la solidaritat moral i intel·lectual entre les persones del seu entorn.