STOP Maremortum

https://stopmaremortum.org/

Volem haver incidit en el canvi de polítiques migratòries, de protecció internacional i d’acció exterior que permetin assolir un món basat en el respecte pels drets humans, en la igualtat d’oportunitats i en el diàleg com a eina de resolució de conflictes.

Alhora, Stop Mare Mortum vol deixar el llegat d’una ciutadania molt més mobilitzada, que reaccioni davant de qualsevol vulneració de drets humans.