Ong Viraventos

http://www.viraventos.org/

Traballamos para garantir a igualdade e a convivencia entre persoas con diversas orixes nacionais ou culturais.