La Lliga Reumatológica Catalana

http://lligareumatologica.org/

Promoure i desenvolupar, a nivell individual i social, la lluita contra totes les malalties reumàtiques, facilitant la informació, ajuda psíquica i col•laboració assistencial que sigui precisa, tant per la seva prevenció, com per al seu tractament i rehabilitació, amb prestació de serveis d’assistència personal als associats, oferint-los quelcom que estigui al seu abast per tal d’assolir objectius que beneficien tots els afectats per a aquesta mena de malalties en qualsevol de les seves manifestacions.