Fundesplai- Fundació Catalana de l’esplai

https://fundesplai.org/

La missió de la Federació Catalana de l’Esplai és agrupar i donar suport als centres d’esplai de Catalunya que comparteixen els objectius i valors de l’Esplai per a reforçar la seva tasca educativa i social.