Sálvora – Fundación tutelar Galega para persoas con discapacidade Intelectual

http://www.fundacionsalvora.org/

A Fundación INFORMA, ASESORA e ACONSELLA ás familias e responsables de persoas con discapacidade intelectual a fin de que estes poidan acadar as mellores condicións de desenvolvemento, benestar e garantías de futuro; e, cando non é posible atopar as persoas físicas adecuadas, dispostas a encargarse das responsabilidades tutelares, a Fundación EXERCE OS CARGOS TUTELARES  encomendados,  tras a aceptación do  nomeamento por vía xudicial.