Fundación Ramón González Ferreiro

http://fundacionrgf.org/

(1) Reforzar a Docencia Profesional nos ámbitos nos que está a traballar a Fundación, incrementando aquelas áreas nas que demandan máis a sociedade tanto para adultos como para nenos. (2) Impulsar e desenvolver a Formación Medioambiental, a través do seu Centro de Educación Ambiental O Rexo. (3) Incrementar as Actividades de Lecer e tempo libre integrándoas cas restantes actividades da Fundación, así como divulgar e empregar os recursos da comarca.