Fundación Amigos De Galicia

http://fundacionamigosdegalicia.org/

Garantir a axuda aos colectivos con limitacións económicas e sociais, facilitando a cobertura de necesidades básicas da vida cotiá das persoas carentes de recursos económicos, especialmente daquelas unidades familiares con menores a cargo, mediante o desenvolvemento do «Plan de Cobertura de Necesidades Básicas ás Persoas Carentes de Recursos Económicos de Galicia».