Fundació Concepció Juvanteny

http://www.fundacio-c-juvanteny.org/

Defensar els Drets dels Infants i Joves en general i de manera mes concreta, dels infants i joves que es troben o han estat en situació de risc o exclusió social, tutelats o ex-tutelats per l’Administració.