Escola De Tempo Libre Xaruma

http://www.xaruma.org/

Pretende crear unha alternativa propia aos modelos convencionais de  educación, e no tempo libre por medio da  animación socio-cultural. Pretende ofertar orientación e capacitación  aos/ás que traballan ou queren facelo na educación, ser un servizo a disposición das entidades públicas e privadas de diversa índole.