APROSCOM

http://www.aproscom.org/

Oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida