AFEMHOS- Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de L’hospitalet de Llobregat

http://www.afemhos.org/

El nostre principal objectiu és col·laborar en la resolució dels problemes de les persones amb malatia mental i dels seus familiars de forma activa i conptant amb la col·laboració de personal professional