ADACE-Lugo

http://www.adacelugo.org/

Promover a acollida, información, orientación e asesoramento a familiares e afectados de dano cerebral sobrevido. Sensibilizar ós poderes públicos e á sociedade en xeral sobre a problemática do afectado de DCS e das súas familias. Promove-la defensa dos dereitos, a rehabilitación, a integración, a normalización social e mellora da calidade de vida das persoas afectadas por dano cerebral. Promoción e reivindicación dos servizos sanitarios, asistenciais, educativos, laborais, residenciais, sociais e lúdicos necesarios e axeitados para cubri-las necesidades das persoas afectadas de DCS. Cooperar con outras institucións, entidades e profesionais relacionados co dano cerebral sobrevido.