ACATHI -Associació Catalana per la Integració d’ Homosexuals, bisexuals i transsexuals Immigrants

http://www.acathi.org/

Tenir un espai que ens permeti acollir i atendre als immigrants i brindar-los, dins de les nostres possibilitats, suport psicològic i orientació jurídica en temes tan bàsics com poden ser els tràmits com el permís de residència, renovació de visats, accés a la targeta sanitària, disminuir el xoc cultural del nouvingut, contribuint amb això a la formació d’una societat intercultural de respecte i integració cap als quals provenim d’altres països, al marge de la nostra orientació