AACIC Asociación de Cardiopatias Infantiles de Cataluña

http://www.aacic.org/

La nostra missió consisteix en oferir resposta a les necessitats socials de les persones amb cardiopatia congènita, a les seves famílies i als professionals de la xarxa amb els que ens relacionem. Volem afavorir el coneixement d’aquesta patologia a la societat i potenciem la recerca no clínica en les institucions. Sempre garantint la sostenibilitat econòmica a través de recursos propis i/o de tercers amb els que mantenim aliances pel desenvolupament d’activitats d’alt valor afegit.