Curs de Comptabilitat Informatitzada

  • 15/09/2019 - 31/10/2019
  • Todo el Estado
  • Online
  • Temática: Contabilidad
  • Preinscripciones hasta el 14/09/2019
  • Organiza: Fundesplai

Objetivos

Formació per a treballadors/es en actiu. (Subvencionat)

Aquest curs s’adreça a treballadors en actiu ja iniciats en l’àmbit de la comptabilitat i que vulguin conèixer el procés comptable bàsic, des de l’obertura fins el tancament d’un exercici comptable complert amb el programa informàtic de Suport Associatiu.

 

Otros objetivos son:

Extracte del temari:

UNITAT 1: Gestió d’empreses: creació i modificació
•Introducció al programa de gestió comptable.
•Creació d’una entitat i primeres configuracions.
•Configurar taules mestres.
•Còpies de seguretat
•Definició de les sèries de factures.

UNITAT 2. Gestió d’assentaments
•Entrada, actualització i modificació d’assentaments
•Assentaments predefinits

UNITAT 3. Llibres: Diari i major
•Llistats de comptes.
•Llistats dels registres de factures.

UNITAT 4. Factures i Opcions d’IVA
•Alta i modificació de les dades fiscals.
•Registre i tractament de les factures emeses i rebudes.
•Menú de l’IVA al programa.
•Llistats dels registres de factures.

UNITAT 5. Venciments
•Previsions de cobraments i pagaments.
•Extractes i llistats de previsions.
•Procés de creació fitxers amb ordres de pagament.
•Captura moviments bancaris i conciliació automàtica.
•Moviments banc per capturar.
•Comptes pressupostaris i centres de cost.
•Llistat de pressupostos.

UNITAT 6. Procés comptable: obertura i tancament
•Creació i obertura d’exercicis
•Procés de tancament de l’exercici

UNITAT 7: Altres utilitats
•Canvis de comptes i de centres de cost.
•Processos amb els pressupostos.
•Fusió i consolidació d’empreses.
•Gestió d’usuaris

Programa:

Calendari: Del 25 de Septembre al 31 d’Octubre

Durada: 40 hores